ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

L. Tkachyk

Анотація


У статті розкрито суть корпоративного податкового менедж-
менту, його елементів та особливості їх взаємодії. Проаналізовано
вплив цих елементів на оптимізацію податкових витрат та
підвищення результативності суб’єкта господарювання.
Досліджено структурно-логічну побудову системи податкового
обліку на підприємстві. Розглянуто проблеми податкового плану-
вання на підприємстві та запропоновано шляхи його удосконалення.
Ключові слова: корпоративний податковий менеджмент,
податковий облік та звітність, податкове прогнозування, поточне
податкове планування, оперативне податкове планування,
податковий контроль, податковий моніторинг господарських
операцій.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.