ПРИЧИНИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОШУК ШЛЯХІВ
ЇЇ ПОДОЛАННЯ СЛУЖБОЮ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

N. Moskal

АнотаціяПід фінансовою кризою підприємства розуміємо такий його стан,
для якого характерна фінансова неспроможність забезпечити
нормальне функціонування. При цьому виникає ризик банкрутства.
Основною причиною фінансової кризи підприємства є неспромож-
ність його управління своєчасно відреагувати на негативні зовнішні
та внутрішні чинники. Метою внутрішнього аудиту на підпри-
ємстві, що перебуває у фінансовій кризі є підвищення достовірності
обліку та звітності, збільшення ефективності управлінської,
контрольної та обліково-аналітичної систем, пошук ресурсів
покращення фінансового стану.
Ключові слова: фінансова криза підприємства, управління,
внутрішній аудит, аналіз, банкрутство, санація, ліквідація.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.