РЕАЛІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО
ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ.

I. Petlin

Анотація


В даній статті висвітлено сутність поняття „сільський зелений
туризм”; відмінність цього поняття від поняття „екотуризм”;
принципи розвитку; організаційно-правовий статус сільського
зеленого туризму; переваги та недоліки цього виду діяльності.
Описані заходи, які можна було б вирішити на селі за рахунок
розвитку сільського зеленого туризму; пропонуються прямі і непрямі
важелі регулювання даного виду діяльності між державою та
суб'єктами підприємництва.
Ключові слова: сільський зелений туризм, екотуризм, мале
підприємництво.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.