ПРО ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ

Vasyl Pryimak, Olga Holubnyk, Vitalii Holovnov

Анотація


Анотація. Метою статті є аналіз і опис можливих методів вимірювання величини людського капіталу регіону, які ураховують використовувану для цього базу даних з первинною інформацією про структурні компоненти цього капіталу і їх складові частинні показники. Під час проведення наукового дослідження використовувалися методи індуктивного та дедуктивного аналізу; аналіз підходів науковців до розуміння поняття «людський капітал» та методів оцінювання величини цього потенціалу в регіоні; синтез. У науковій статті окреслено головні проблеми, які виникають у випадку вимірювання величини людського капіталу регіону, подано огляд літературних джерел з цієї проблематики, проаналізовано підходи науковців до вирішення цього завдання та коротко описано алгоритми оцінювання цього капіталу залежно від використовуваної первинної інформації. Дослідження показало можливість вимірювання рівня розвитку людського капіталу регіону незалежно від наявної вхідної бази даних. При виборі методики виконання цієї процедури насамперед потрібно визначитися з наявною первинною інформацією, а вже після цього розглядати можливість використання певної теорії і алгоритмів розрахунку. Причому в процесі розрахунків можна використовувати тільки кількісну первинну інформацію, отриману від статистичних органів, або крім неї враховувати якісну інформацію, отриману експертним шляхом.

Ключові слова: людський капітал, регіон, вимірювання величини людського капіталу, прямі і непрямі методи оцінювання людського капіталу, методи багатовимірного статистичного аналізу, теорія нечіткої логіки і нечітких множин.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6222

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.