БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ НА ПОСТАЧАННЯ У СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Volodymyr Plysa, Zoriana Plysa, Maksym Plysa

Анотація


Анотація. Метою статті є з’ясувати особливості організації бухгалтерського обліку логістичних витрат на постачання в системі обліково-аналітичного забезпечення логістики підприємства. З’ясовано, що обліковий супровід процесу інтеграції матеріально-технічного забезпечення, виробництва, транспорту, збуту та передачі інформації про пересування товарно-матеріальних цінностей у єдину систему – одна з ключових задач управління витратами, які виникають під час доведення матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживача. Формування ефективної підсистеми облікового забезпечення логістичних операцій дасть змогу інтегрувати отримані інформаційні потоки (результати облікових реєстрацій) в єдину систему інформаційного забезпечення управління виробничо-збутовою системою, що в свою чергу підвищить рівень її безпеки.

Запропоновано класифікацію логістичних витрат за функціональною ознакою, яка дає змогу системно оцінювати їх абсолютні величини, вирішувати оперативні задачі щодо обґрунтування величини оптимального розміру цих витрат, використовуючи масив оперативної облікової інформації здійснювати аналіз структури логістичних витрат, організувати дієву систему контролю за станом витрат, пов’язаних з виконанням логістичних операцій. Найбільшу питому вагу в логістичних витратах підприємства займають витрати на постачання. Для підвищення рівня оперативності управлінського реагування на поведінку логістичних витрат запропоновано запровадити шість аналітичних рахунків («Витрати на дослідження потенціалу ринку закупівель», «Витрати на формування портфеля замовлень», «Представницькі витрати», «Витрати на контроль за дотриманням умов договорів постачання», «Витрати на утримання персоналу служби постачання підприємства», «Витрати на приймання вхідних матеріальних ресурсів і підготовку їх до виробничого споживання»), які згрупувати в окремий субрахунок 949/1 «Логістичні витрати на постачання». Цей масив інформації, на думку авторів, стане інформаційною базою для оперативного аналізу логістичних витрат на постачання у системі обліково- аналітичного забезпечення логістики підприємства, що в свою чергу покращить управління потоками в логістичному ланцюгу.

Ключові слова: бухгалтерський облік, логістика, логістика підприємства, логістичні витрати на постачання, обліково-аналітичне забезпечення.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6212

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.