МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ СЕГМЕНТІВ СВІТОВОГО ТОВАРНОГО РИНКУ

Yuliia Bohach

Анотація


Анотація. Метою статті є з’ясувати, який із сформованих в сучасній економічній науці підходів до оцінювання рівня фінансіалізації різних сегментів світового товарного ринку є найбільш доцільним для застосування у процесі дослідження її макро- та мікроеконоімчних наслідків. У дослідженні використано методи аналізу та синтезу (дослідження структури учасників ринків товарних деривативів), класифікації (віднесення інвесторів на ринку товарних деривативів до відповідних категорій залежно від мотивів їхньої торгівлі), порівняння (виокремлення особливостей стратегії на ринку кожної категорії інвесторів). Результати дослідження показали, що більшість сучасних науковців пов’язує фінансіалізацію із змінами структури учасників торгівлі на ринках похідних товарних фінансових інструментів, у зв’язку з цим оцінює її рівень за допомогою величини чистої позиції певної категорії інвесторів або ж її частки у відкритій позиції. Сформульовано висновок, що у зв’язку із особливостями кон’юнктури різних ринків для моделювання впливу фінансіалізації на такі економічні параметри як волатильність цін товарних деривативів, їхніх базових активів, вартість хеджування, рівень інфляції, економічне зростання найбільш доцільно оцінювати як екзогенну зміну співвідношення чистих позицій комерційних та некомерційних трейдерів, адже це дасть змогу порівняти між собою різні сегменти світового товарного ринку.

Ключові слова: фінансіалізація, товарні ринки, товарні деривативи, торговці товарними індексами, товарні ф’ючерси, позабіржова торгівля товарними свопами.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6206

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.