ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА СПОСОБІВ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Aleksandr Kud

Анотація


Анотація. Стаття пропонує авторську відповідь на питання про напрям трансформації економічних відносин і способів їх реалізації під впливом цифрових технологій. Ця мета досягається вирішенням двох завдань: (1) узагальнити існуючі способи знеособлення власності під впливом сучасних інформаційних технологій і (2) уточнити напрям змін у двох ключових сферах обігу двох об’єктів існуючих економічних відносин – інформації та фінансового і грошового капіталу. Для цього використано такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання, методи аналізу і синтезу, метод наукової абстракції, міждисциплінарний підхід до трансформації відносин навколо відносин власності під кутом впливу на них технологій.

Спираючись на розуміння уточнених «вузьких меж» економічних відносин, автор відстоює ідею, що сьогодні відбувається не лише масштабна цифровізація економічних відносин, а й їх віртуалізація як через цифрові платформи та екосистеми, так і через численні інвестиційні «міксери». У сучасній віртуальній і транскордонній фінансовій економіці панує знеособлена власність. Серед об’єктів власності дедалі більшу роль відіграють ті об’єкти власності, що, по-перше, відображають правові й інституційні елементи і, по-друге, ті, що допомагають господарювати, приймати управлінські рішення та перерозподіляти ресурс. Робиться робочий висновок, що трансформація існуючих економічних відносин стосовно власності під впливом цифрових технологій пов’язана з поступовим процесом їх індивідуалізації за одночасного їх усуспільнення. Визначається такий принциповий напрям трансформації економічних відносин навколо власності: процеси цифровізації та віртуалізації економіки неминуче й дедалі повніше поглинають ринкові суб’єкти та зумовлюють трансформацію економічних відносин власності, і це є важливою передумовою для розвитку постіндустріального суспільства у світі. На основі цього автор узагальнив п’ять головних характеристик інформації як об’єкта прав власності, сучасного інструмента накопичення багатства й навіть форми багатства, які разом відрізняють інформацію від решти попередніх домінантних благ у минулому. Визначаються два напрями відособлення фінансового та грошового капіталу як об’єкта власності, і це дозволило уточнити чотири принципові характеристики трансформацій в економічних відносинах власності.

Робиться важливий підсумковий висновок, що поступово новим чинником суспільного розвитку виступають віртуальні цінності та віртуальні активи. Нові конкурентні переваги приватних компаній і країн містяться у володінні ними сучасною віртуальною власністю.

Ключові слова. Економічні відносини, цифровий актив, віртуальні активи, трансформація відносин, відносини власності, інформаційна економіка.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6204

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.