ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І НАСЛІДКИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ НА ОСНОВІ НЕПОВНИХ ДАНИХ

Marianna Kichurchak

Анотація


Анотація. Метою є специфікація головних економічних детермінантів війни і структурування особливостей функціонування економіки України під час воєнної агресії на основі неповної інформації. Використано наукові методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу, порівняння. Визначено головні особливості дії економічних детермінантів війни в Україні, їх взаємопов’язаність і взаємодоповнюваність між собою. Сформовано структурно-логічну схему функціонування економіки України в умовах війни, в якій визначено основні напрями діяльності, пов’язані із стимулюванням ділової активності, збереженням людського капіталу, оцінюванням воєнних збитків і трансформацією цілей сталого розвитку, та обґрунтовано доцільність формування Комплексної стратегії післявоєнного відновлення і розбудови України, підґрунтям якої є створення спеціалізованих фондів післявоєнного відродження країни та формування системи їх багатоканального фінансування.

Ключові слова: економічні детермінанти війни, національна економіка, ділова активність, зайнятість, фіскальна і монетарна політики, зовнішньоекономічна діяльність.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6202

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.