ПРО ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВУЗЛОВИХ ТЕРМІНІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Stepan Panchyshyn

Анотація


Анотація. Метою статті є з’ясування обставин актуалізації терміна «фундаментальна економічна наука (ФЕН)» та уточнення економічного змісту низки понять, в тому числі запозичених з англомовної економічної літератури. Використано методи зіставлення та порівняння, єдності історичного та логічного, аналізу та синтезу. Автор обґрунтовує тезу, що необхідність переходу до використання терміна «фундаментальна економічна наука» для позначення теоретико-методологічної бази розвитку галузей економічного знання зумовлено тим, що нині у цій функції використовують термін «економічна теорія», який має інший економічний зміст у світовій економічній науці. Автор виходить з того, що застосування запозичених з інших мов термінів не засмічує українську мову, а навпаки, дає змогу описати певне економічне явище або процес одним словом замість використання кількох слів або навіть цілого речення. Проаналізовано тлумачення терміна «економічна система» у вітчизняній науці та освіті як єдності продуктивних сил, економічних відносин і механізму господарювання і показано його методологічну неспроможність і помилковість й навіть небезпеку для суспільства. Запропоновано авторський підхід до тлумачення економічного змісту низки термінів макроекономіки і мікроекономіки.

Ключові слова: фундаментальна економічна наука, економічна теорія, політична економія, економічна система, благо нижчої споживчої цінності, видатки, витрати, терміносистема, мультиплікатор.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6201

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.