Гуманізація: інтерпретація крізь призму економіки

Bohdanna Kosovych

Анотація


Анотація. Стаття присвячена питанням визначення гуманізації як ядра епохи антропоцена. Мета праці – розкрити зміст економічної гуманізації в сучасному суспільстві. Методологічною базою дослідження є комплекс загальнонаукових методів, зокрема, історичний, методи аналізу, синтезу, судження та узагальнення. Історичним методом ми оперуємо, досліджуючи джерельні витоки та окремі віхи еволюції ідеології гуманізму. Метод аналізу використано для визначення ключових ознак гуманізму, що зумовлюють його уніфіковане розуміння у різні епохи та представниками різних суспільно-філософських течій. Метод синтезу слугує підґрунтям для виділення її наскрізного елемента – людиноцентризм. Досліджено джерельне походження ідеології гуманізму та зазначено окремі віхи еволюції доктрини гуманізму. Наведено визначення понять «гуманізм», «гуманізація», «людиноцентризм». Звернуто увагу на те, що у кожній сфері суспільного життя гуманізація має свої особливості. Виокремлено базові складові економічної гуманізації. Аргументовано необхідність утвердження гуманістичних цінностей у вітчизняній економіці насамперед через гуманізацію підприємницької діяльності. Запропоновано визначення термінів «гуманізація економіки» та «гуманізація підприємництва». Визначено важливість утвердження гуманізаційних стандартів в економіці, що зумовлює необхідність всебічного дослідження проблематики економічної гуманізації.

Ключові слова: гуманізм, людиноцентризм, гуманізація, гуманізація економіки, гуманізація підприємництва, гуманізаційний розвиток.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.61.0.6103

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.