Фізична (просторова) макроекономіка у системі фундаментальної економічної наук

Lidiia Hryniv

Анотація


Анотація. Мета статті – розкрити зміст нового, обґрунтованого нами, напряму досліджень у системі фундаментальної економічної науки – фізичної (просторової) макроекономіки для екологічно сталого розвитку світу. Досліджено основи формування (становлення) фізичної макроекономіки сталого розвитку, яка розширює систему координат досліджень в економічній науці, оскільки враховує параметри фізики наземного простору біосфери в економічному розвитку. Об’єктом дослідження фізичної макроекономіки є складні просторові екологосоціогосподарські системи (ЕСГС), в ядрі яких – наземні екологічні системи, що характеризуються певним обсягом біофізичної продуктивності поверхні Землі. Фізична макроекономіка досліджує моделі сумірності біофізичних і вартісних оцінок на шляху до формування економіки сталого розвитку. Запропоновано фізико-економічну парадигму формування економіки сталого розвитку, яка, на відміну від існуючих, враховує природні джерела початкового циклу збагачення в економіці. Це дає підстави для методологічних змін у теорії вартості та побудови якісно нової моделі монетарної економiки для вирішення проблем Sustainability. Фізична (просторова) макроекономіка – інтегральна (синтезуюча) наука, що застосовує трансдисциплінарні підходи до дослідження причинно-наслідкових зв’язків у складних стаціонарних екологосоцiогосподарських системах різного ієрархічного рівня. Нові евристичні моделі в ній базуються на синтезі законів фізики, біології, геоботаніки, геохімії, ландшафтознавства, біофізики та економіки. Обґрунтовано фізико-економічну модель сталого розвитку, яка побудована на методі функції екологічної пропозиції Землі та націлена на збереження плівки життя. Ця функція фіксує оптимальний обсяг продуктивності капіталу Землі, який можна отримати за його заданого обсягу і площі наземної екологічної системи. Це дало змогу обґрунтувати та визначити нові фізико-економічні моделі екологічно сталого розвитку ЕСГС держави.

Ключові слова: фізична (просторова) макроекономіка, функція екологічної пропозиції Землі, капітал Землі, фізико-економічне моделювання, екологічно сталий розвиток, стійкість біосфери Землі, нові фізико-економічні знання, плівка життя та її збереження, природний ринок екологічних благ.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.61.0.6101

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.