Інтеграційні рішення в розробці корпоративної звітності

Yevhen Tsikalo

Анотація


Анотація. Розглянуто ініціативи-підходи до розробки корпоративної звітності, які
представлені стандартами IIFR – інтегрованої звітності, GRI – звітності зі сталого
розвитку, SASB – бухгалтерська звітність зі сталого розвитку за галузями діяльності,
для виявлення й оцінки точок їхнього поєднання, враховуючи результати співпраці
їхніх організацій-розробників, для інформаційно презентативного звітування суб’єкта
господарювання. Проведено якісний аналіз концептуальних підходів до корпоративного
звітування за названими вище стандартами. З’ясовано, що фундаментальною
основою для забезпечення комплексності корпоративного звітування є застосування
інтеграційного підходу, який дає змогу створювати системну інтеграційну платформу,
на якій базуватиметься формування інформації про сталий розвиток. Такий підхід є
об’єднувальним для інших підходів і як засвідчує актуальний процес «звітотворення»,
стає базовим для концептуального закріплення метрики вимірювання у міжнародних
стандартах сталості та бухгалтерського обліку. Запропоновано стандарти з
корпоративного звітування базувати на інтеграційній платформі з врахуванням
сполучності зі стандартами систем (підсистем) управління ISO, що дасть змогу
досягати системою управління суб’єкта господарювання статусу інтегрованої.
Ключові слова: звітність, інтеграційний підхід, сталий розвиток, стандарти
звітності, фінансова і нефінансова інформація.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.