Економічна діагностика стану і перспектив розвитку будівельної галузі України

Maryana Hvozd, Viktoria Lohyn, Daryna Kukhar

Анотація


Анотація. Мета статті – економічна діагностика будівельної галузі України, виокремлення основних галузевих проблем і розроблення стратегічних альтернатив її розвитку в сучасних умовах.

Використано методи порівняльного та статистичного аналізу – для діагностики особливостей функціонування та розвитку будівельної галузі України, методи стратегічного аналізу (PEST, SWOT) для оцінювання зовнішніх впливів на стан галузі; обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку.

Проаналізовано сучасний стан будівельної галузі, яка є індикатором економічного розвитку та однією з пріоритетних галузей України. Досліджено динаміку основних показників галузі в часовому та регіональному аспектах. З метою виявлення значущих чинників впливу на функціонування галузі проведено їх оцінку за допомогою PEST-аналізу. Виявлено сильні та слабкі сторони ринку, можливості та загрози з використанням SWOT-аналізу. На підставі проведеної діагностики виокремлено стабілізуючі та дестабілізуючі чинники, які найбільше впливають на розвиток будівельної галузі. Розроблено рекомендації щодо напрямів розвитку будівельної галузі України.

Ключові слова: будівельна галузь, діагностика галузі, PEST-аналіз, SWOT-аналіз, вітчизняне будівництво.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.61.0.6108

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.