Про еволюцію предмета політичної економії

Stepan Panchyshyn

Анотація


Анотація. Мета статті – з’ясувати причини еволюції предмета політичної економії та співвідношення термінів «політична економія» та «економічна теорія». У статті використано методи фундаментальної економічної науки, зокрема індукції і дедукції, порівняльного аналізу, єдності історичного і логічного тощо. Автор обґрунтовує твердження, що зміна предметного поля політичної економії спричинена тим, що їй у середині XIX ст. надано виняткову соціально-класову спрямованість, що посилило її нормативну природу. Відтак формується нова галузь економічного знання «Economics» (українською мовою доцільно перекладати «аналітична економіка» зі строгішим інструментарієм дослідження та більшою часткою позитивних тверджень.
Акцентовано на своєрідному ренесансі політичної економії в останній третині ХХ –
початку ХХІ ст., у якій нині виокремлюють три напрями – міжнародна політична економія, нова політична економія та міждисциплінарна політична економія. Значну увагу приділено аналізу змісту й значенню термінів «економічна теорія» і «політична економія» та необхідності гармонізації вітчизняної економічної термінології з мовою світової економічної науки.
Ключові слова: політична економія, аналітична економіка, економічна теорія, політична філософія економіки, предмет політичної економії, міжнародна політична економія, позитивні твердження, нормативні твердження.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.60.0.6002

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.