ПРО МАКРОЕКОНОМІКУ І МІКРОЕКОНОМІКУ ЯК СКЛАДНИКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Stepan Panchyshyn, Iryna Hrabynska

Анотація


Метою статті є розкрити зміст макроекономіки і мікро­економіки як галузей фундаментальної економічної науки і з’ясувати їхні висновки, що поділяє більшість економістів-аналітиків, та нероз­в’язані дискусійні проблеми.

У статті використано методи фундаментальної економічної науки (ФЕН), зокрема наукової абстракції, принцип єдності історичного та логічного. Досліджено чинники, що спричинили актуалізацію проблем розвитку фундаментальної економічної науки (ФЕН). Акцентовано на тому, що у вітчизняній науці практично не розроблено політичної філософії економіки, не здійснено гармонізації понять, термінів і кате­горій у сфері ФЕН, а з освітнього процесу витісняють аналітико-теоретичні економічні дисципліни. Автори виходять з того, що ФЕН містить чотири складники – політичну економію, макроекономіку, мікроекономіку та історію економічних учень.

Обґрунтовано тезу про те, що предметом макроекономіки є ефектив­ність функціонування національної економіки, або кажучи строгіше, економічної системи. Виокремлено ключові проблеми макроекономіки – економічне зростання (динаміка обсягу національного продукту) та макро­еко­номічна нестабільність (два лиха макроекономіки – безробіття та інфляція) і їх подолання через стабілізаційну політику.

Автори обґрунтували тезу, що в умовах стрімкого розвитку мікроеко­номічних досліджень відбуваються розширення і збагачення предмета мікроекономіки.

Еволюція ринкової економічної системи упродовж ХХ- початку ХХІ ст. ставить нові виклики перед макроекономікою та мікроекономікою, зокрема щодо відповідності запропонованих теоретичних моделей, закономірностей та концепцій господарській практиці.

Ключові слова: макроекономіка, мікроекономіка, політична філософія економіки, стаціонарна норма безробіття, невдача ринку, політичні інститути, фундаментальна економічна наука.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.58.0.5801

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.