Інформація про автора

Andrusiv, H.

  • № 61 (2020): Випуск 61, Ч. I - Неорганічна хімія

    π-КООРДИНАЦІЙНА СПОЛУКА КУПРУМ(І) ТЕТРАФЛЮОРОБОРАТУ ІЗ N,N-ДИМЕТИЛ-4-[5-(АЛІЛСУЛЬФАНІЛ)-1H-ТЕТРАЗОЛ-1-ІЛ]АНІЛІНОМ: СИНТЕЗ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ


    Анотація  PDF (English)