Інформація про автора

Ardan, B.

 • № 57 (2016): Випуск 57 Ч. І - Неорганічна хімія

  ВПЛИВ НЕКОВАЛЕНТНИХ ВЗАЄМОДІЙ У СТРУКТУРНІЙ ПОБУДОВІ Π-
  КОМПЛЕКСІВ Cu 2 SiF 6 З АЛІЛЬНИМИ ПОХІДНИМИ 1,3,4-ТІАДІАЗОЛУ


  Анотація  PDF
 • № 59 (2018): Випуск 59, Ч. I - Неорганічна хімія
  СИНТЕЗ ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА π-КОМПЛЕКСУ КУПРУМ(І) СУЛЬФАМАТУ З2-(N-АЛІЛ)-АМІНО-5-МЕТИЛ-1,3,4-ТІАДІАЗОЛОМ СКЛАДУ [Cu2(C6H10N3S2)2(NH2SO3)2]
  Анотація  PDF
 • № 60 (2019): Випуск 60, Ч. I - Неорганічна хімія
  СИНТЕЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛІЧНОЇ БУДОВИ ЗМІШАНОАНІОННОГО CF3COO/Clπ-КОМПЛЕКСУ КУПРУМ(І) З 2,5-БІС(АЛІЛТІО)-1,3,4-ТІАДІАЗОЛОМ
  Анотація  PDF