СИНТЕЗ ТА АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТА ПОЛІАНІЛІН–ЦЕОЛІТ NaY

B. Ostapovych, V. Tsipyvko

Анотація


Подано результати досліджень будови та властивостей синтезованого композита поліанілін-цеоліт, який одержували методом полімеризаційного наповнення за окиснювальної поліконденсації аніліну у комірках каркасу цеоліту марки NaY під дією амоній пероксидисульфату. В ІЧ-спектрі композита наявні піки при 1 563 і 1 471 см-1, які відповідають хіноїдним і бензоїдним групам ПАн, відповідно, та інтенсивні смуги цеоліту при 1 100 см-1 (коливання Si–O), а також смуги поглинання в околі 700 см-1, обумовлені наявністю оксидів Al–O, Me–O.

Передбачено, що поліанілін, утворений внаслідок окиснювальної поліконденсації за наявності в реакційній суміші порошку цеоліту, може адсорбуватися на поверхні і в порах мінерального наповнювача, утворюючи полімерний композит поліанілін-цеоліт.

Проведено дослідження адсорбції Cr(VI) на поверхні цеоліту і композита поліанілін-цеоліт методом УФ-спектроскопії. Дослідження проводили, порівнюючи оптичну густину розчину K2CrO4, водний розчин якого має яскраво виражене жовте забарвлення із максимумом поглинання світла при 375 нм до і після адсорбції на цеоліті.

Показано, що зі збільшенням концентрації розчину K2CrO4 над модифікованим цеолітом зростає адсорбція Cr(VI)  та ступінь заповнення адсорбатом поверхні композита, величина адсорбції Cr(VI) на композиті поліанілін–цеоліт становить (0,44–4,52) ×10-3 г/на грам адсорбента.

 

Ключові слова: композит, поліанілін–цеоліт, цеоліт, адсорбція Cr(VI).


Повний текст:

PDF

Посилання


Kaur B., Srivastava R. Simultaneous determination of epinephrine, paracetamol, and folicacid using transition metal ion-exchanged polyaniline–zeolite organic–inorganic hybrid materials // Sensors and Actuators B. 2015. Vol. 211. P. 476–488. DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2015.01.081

Wang X., Jana S. C. Synergistic hybrid organic–inorganic aerogels // ACS. Appl. Mater. Interfaces. 2013. Vol. 5. P. 6423. DOI: https://doi.org/10.1021/am401717s

Tao Y., Kanoh H., Abrams L., Kaneko K. Mesopore-modified zeolites: preparation, characterization, and applications // Chem. Rev. 2006. Vol. 106. P. 896. DOI: https://doi.org/10.1021/cr040204o

Vasylechko V. O., Cryshchouk G. V., Kuz’ma Yu. B. et al. Adsorption of cadmium on acid-modified transcarpathian clinoptilolite // Micropor. Mesopor. Mater. 2003. Vol. 60. P. 183–196. DOI: https://doi.org/10.1016/S1387-1811(03)00376-7

Slenderov E. E., Khitrov N. I. Zeolites, their synthesis and study conditions in nature. Moscow: Science, 1970. 25 p. (in Ukrainian)

Mira M. A., Ahmad B. M., Ahmad N. R. et all. Utilization of zeolite/polymer composites for gas sensing: A review // Sensors and Actuators. B. 2017. Vol. 242. P. 1007–1020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2016.09.152

Marjanovic G.C., Dondur V., Milojevic M., et all. Synthesis and characterization of conducting self-assembled polyaniline nanotubes/ zeolite nanocomposite // Langmuir. 2009. Vol. 25. No. 5. P. 3122. DOI: https://doi.org/10.1021/la8030396
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.5902.425

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.