НОВІ ТЕТРАРНІ АЛЮМОГЕРМАНІДИ ЗІ СТРУКТУРОЮ ТИПУ Y3NiAl3Ge2

N. Semuso, S. Pukas, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii

Анотація


З метою пошуку нових сполук у системах R–Co–Al–Ge (R – рідкісноземельний метал) синтезовано зразки R3CoAl3Ge2 методом електродугового сплавляння. Визначено існування інтерметалідів R3CoAl3Ge2 (R = Y, Sm, Tm, Yb та Lu) та за допомогою рентгенівського дифракційного методу порошку визначено їхню кристалічну структуру: тип Y3NiAl3Ge2, символ Пірсона hP9, просторова група P-62m. Координаційними многогранниками менших за розміром атомів, Co та Ge, є тришапкові тригональні призми складу CoAl6R3 та GeAl3R6. Структуру сполук R3CoAl3Ge2 можна також розглядати через поліедри атомів Al – укладання фрагментів, побудованих із трьох взаємопроникаючих кубооктаедрів складу AlCo2Al2Ge2R6. Кожен атом Al одночасно є як атомом, що центрує один кубооктаедр, так і вершиною двох інших кубооктаедрів. Між цими фрагментами із кубооктаедрів розміщено пустоти з тригональних дипірамід складу R3Ge2.

 

Ключові слова: рідкісноземельний метал, кобальт, тетрарний алюмогерманід, рентгенівський дифракційний метод порошку, кристалічна структура, ряд ізоструктурних сполук.


Повний текст:

PDF

Посилання


Villars P., Cenzual K. (eds.) Pearson’s Crystal Data – Crystal Structure Database for Inorganic Compounds. Materials Park: ASM International (OH), Release 2016/17.

Demchenko G., Demchenko P., Gladyshevskii R., Muratova L. New quaternary alumogermanides in the Er–{Co,Ni}–Al–Ge systems // Coll. Abs. X Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. Lviv, 2013. P. 75.

Demchenko G., Kończyk J., Demchenko P., Gladyshevskii R., Majzner W., Muratova L. Quaternary alumogermanides in the Er–{Co,Ni}–Al–Ge systems // Chem. Met. Alloys. 2008. Vol. 1. No. 3/4. P. 254–260.

Demchenko G., Kończyk J., Demchenko P., Majzner W., Gladyshevskii R. The system Er–Co–Al–Ge in the region of 10–40 at.% Er // Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem. 2009. Vol. 50. P. 50–58.

Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. New quaternary compounds in the R–T–Al–Ge systems // Coll. Abs. 19 Int. Conf. Solid Compd. Transition Elem. Genoa, 2014. P. 148.

Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Lutsyshyn Yu., Gladyshevskii R., Galez Ph. New quaternary compounds R2CoAl4Ge2 (R = rare-earths) // Coll. Abs. XII Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. Lviv, 2013. P. 110.

Semuso N. Z., Lutsyshyn Yu. Ya., Pukas S. Ya., Tokaychuk Ya. O., Gladyshevskii R. E. New quaternary alumogermanides with Tb2NiAl4Ge2-type structure // Ukr. Chem. J. 2015. Vol. 81. No. 5–6. P. 36–40.

He W., Zeng W., Yang T., Lin G. Crystal structure of new R2TAl4Ge2 (R = Y, Gd–Er, T = Fe, Co) quaternary compounds and magnetic properties of Gd2TAl4Ge2 // J. Alloys Compd. 2015. Vol. 633. P. 265–271. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.02.033

He W., Zeng W., Lin G. Crystal structures of new R3CoAl3Ge2 (R = Gd–Er) quaternary compounds and magnetic properties and lattice thermal expansion of Gd3CoAl3Ge2 // J. Alloys Compd. 2015. Vol. 627. P. 307–312. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.11.181

Young R. A., Sakthivel A., Moss T. S., Paiva-Santos C. O. DBWS-9411 – an upgrade of the DBWS*.* programs for Rietveld refinement with PC and mainframe computers // J. Appl. Crystallogr. 1995. Vol. 28. P. 366–367. DOI: https://doi.org/10.1107/S0021889895002160

Teatum E., Gschneidner K., Waber J. Report No. LA-2345, US Department of Commerce. Washington, D.C., 1960.

Zhao J. T., Parthé E. Y3NiAl3Ge2, a quaternary substitution variant of the hexagonal Fe2P type // Acta Crystallogr. C. 1990. Vol. 46. P. 2273–2276. DOI: https://doi.org/10.1107/S0108270190005194

Dowty E. ATOMS – A Computer Program for Displaying Atomic Structures. Kingsport (TN), 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.090

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.