ПОТЕНЦІОСТАТ ДЛЯ ПОЛЯРОГРАФІЇ ЗІ ШВИДКОЮ РОЗГОРТКОЮ ПОТЕНЦІАЛУ

I. Patsay, P. Rydchuk, O. Tymoshuk

Анотація


Розроблено електронну схему та сконструйовано робочий прототип потенціостата на основі мікроконтролера C8051F410 компанії Silicon Labs для вимірювання вольтамперограм та виконання аналізів полярографічним методом зі швидкою розгорткою потенціалу. Прилад дає змогу вимірювати залежність струму в електрохімічній чарунці від потенціалу робочого електрода в межах від 0 до –2 В відносно електрода порівняння. Швидкість розгортки потенціалу є в межах від 0,3 до 2,5 В/с. Потенціостат призначений для вимірювань із ртутними робочими електродами – як стаціонарним, так і крапаючим. У випадку крапаючого ртутного електрода у приладі передбачено автоматичне детектування моменту відриву краплі. Вимірювання полярограми виконують у кінцевій фазі життя краплі, коли об’єм краплі і площа контакту її поверхні із розчином практично не змінюється, що забезпечує хорошу відтворюваність результатів паралельних дослідів.

 

Ключові слова: потенціостат, аналітичний сигнал, вольтамперометрія, полярографія, вимірювання, мікроконтролер C8051F410.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пацай І., Гута О., Совин О. Пристрій на основі мікросхеми ADS7816 для реєстрації аналітичного сигналу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2008. Вип. 49.

С. 192–195.

Пацай І., Яцків О. Зміннострумове активування аналітичних реакцій // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2011. Вип. 52. С. 192–196.

Лозинська Л., Пацай І. Програмна модернізація спектрофотометра ULAB-108UV // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2013. Вип. 54. С. 209–214.

Пацай І., Дубович Л. Електронний самописець на основі мікросхеми AD7714 для реєстрації хроматограм // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2014. Вип. 55. С. 260–265.

Пацай І., Федина А., Библів Б. Інверсійно-вольтамперометричний аналізатор зі стаціонарним дисковим графітовим електродом // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2015. Вип. 56. С. 179–185.

Пацай І., Воробець Д. Флуориметричний аналізатор на основі ультрафіолетових світлодіодів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2016. Вип. 57. С. 196–202.

Николайчук О. Новые семейства микроконтроллеров C8051F41x фирмы SiLabs с пониженным напряжением питания // Схемотехника. 2006. N 6. С. 6-9.

Гладштейн М. А. Микроконтроллеры смешанного сигнала C8051Fxxx фирмы Silicon Laboratories и их применение. М.: Додэка-XXI, 2008. 336 с.

http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PL2303HX

http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword= MAX232


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.