ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ГІДРИДІВ TbCo4,8М0,1Li0,1Нх (М = Ge, Sn)

I. Tarasiuk, I. Stetskiv, I. Stetskiv, V. Kordan, V. Kordan, V. Pavlyuk, V. Pavlyuk

Анотація


Методом електрохімічного гідрування синтезовано гідриди втілення для фаз на основі TbCo5, що належать до структурного типу CaCu5. Методом рентгенівської порошкової дифракції визначено фазовий склад сплавів і параметри комірки TbCo4,8М0,1Li0,1Нх (М = Ge, Sn) до гідрування та після. У матеріалі на основі TbCo4,8Sn0,1Li0,1 за нормального тиску кількість інтеркальованого водню є більшою, об’єми елементарних комірок зростають. Хімічні джерела енергії (ХДЕ) Ni(OH)2/TbCo4,8М0,1Li0,1 (М = Ge, Sn) демонструють стабільну роботу протягом 30 заряд-розрядних циклів без побічних процесів корозії. У двох випадках за нормального тиску інтеркаляція водню відбувається в октаедричну пустоту 3f. Координаційними многогранниками для атомів гідрогену є октаедри [HTb2M4].

 

Ключові слова: електрохімічний синтез, гідриди втілення, нікель метал-гідридні акумулятори, структурний тип CaCu5.

Повний текст:

PDF

Посилання


Besenhard J. O. Handbook of battery materials. Wiley-VCH; Weinheim, 1999.

Mintz M. H., Javob I., Shaltiel D., Schlapbach L. (Eds.). Hydrogen in Intermetallic Compounds II, Springer, Berlin, 1992. 285 p.

Stetskiv A., Rozdzynska-Kiełbik B., Kowalczyk G. et al. The structural and thermal stability, electrochemical hydrogenation and corrosion behavior of LaT5-xMx (T = Co, Ni and M = Al, Ge, Li) phases // Solid State Sci. 2014. Vol. 38. P. 35–41.

Giza K., Iwasieczko W., Pavlyuk V. V. et al. Hydrogen absorption and corrosion resistance of LaNi4.8Al0.2 and LaNi4.8Al0.1Li0.1 alloys // J. Alloys Compd. 2007. Vol. 429. P. 352–356.

Jouberta J.-M., Latrochea M., Černy R. et al. Crystallographic study of LaNi5-xSnx

(0.2 ≤ x ≤ 0.5) compounds and their hydrides // J. Alloys Compd. 1999. Vol. 293–295. P. 124–129.

Giza K., Bala H., Pavlyuk V. V. Electrochemical hydrogenation and corrosion behaviour of LaCo4.8M0.2 alloys // Mater. Corros. 2009. Vol. 60. P. 29–33.

Kraus W., Nolze G. Powder Cell for Windows. Berlin, 1999.

http://chem.lnu.edu.ua/mtech/mtech.htm

Zelinska O., Hay O., Kordan V. et al. Synthesis, structure and electrochemical hydrogenetion of the RCo5-xZnx intermetallics // Abs. XXth Int. Sem. Phys. Chem. Solids. Lviv, 2015. P. 14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.