УТОЧНЕННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ ФАЗ У СИСТЕМІ Sc–Ce–Ge

Z. Shpyrka, V. Hrenyukh, N. Herman, V. Pavlyuk

Анотація


Методами рентгенівського фазового та рентгеноструктурного аналізів уточнено кристалічну структуру фаз у системі Sc–Ce–Ge за температури 600 °C.

З’ясовано, що сполука Sc4,5Ce0,5Ge4 є частиною стабілізованого до нижчих температур твердого розчину на основі бінарного германіду Sc5Ge4 (структурний тип Sm5Ge4). Сполука Sc2,9Ce8,1Ge10 належить до структурного типу Ho11Ge10.

Полікристалічні зразки складу Sc15Ce38Ge47,Sc15Ce35Ge50 та Sc35Ce15Ge50, відпалені за температури 800 °C і 600 °C, досліджено методом рентгенівської енергодисперсійної спектроскопії для визначення кількісного складу фаз.

 

Ключові слова: кристалічна структура, структурний тип, германід, рідкісноземельний метал, рентгенівський фазовий аналіз, рентгеноструктурний аналіз, рентгенівська енергодисперсійна спектроскопія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кохан З. М., Бодак О. И. Исследование системы Ce–Sc–Ge // Изв. АН СССР. Неорган. матер. 1983. Т. 19. № 7. С. 1094–1097.

Shpyrka Z. M., Bodak O. I., Mokra I. R. Peculiarities of the components in the systems of the rare earth metals and germanium // J. Alloys Сomp. 1997. Vol. 247. P. 217–222.

Шпырка З. М., Брусков В. А., Мокрая И. Р. и др. Кристаллические структуры соединений R1,22Sc3Ge4 (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm) и Ce3,66Y0,86Ge4 // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1990. Т. 26. № 5. С. 969–972.

Бодак О. И., Муратова Л. А., Мокра И. Р. и др. Тройные системы Y–{Ni, Co, Mo, Ce}–Si и Y–Ge–Si // В кн.: Структура фаз, фазовые превращения и диаграммы состояния систем. М.: Наука, 1974. С. 182–186.

STOE WinXPOW, version 3.03. Darmstadt: Stoe & Cie GmbH, 2010.

Kraus W., Nolze G. PowderCell for Windows. Berlin, 1999.

Akselrud L. G., Zavalij P. Yu., Gryn Yu. N. et al. Use of the CSD program package for structure determination from powder data // Mater. Sci. Forum. 1993. Vol. 133–136. P. 335–340.

Rodríguez-Carvajal J. Recent Developments of the Program FULLPROF, in Commission on Powder Diffraction (IUCr) // Newsletter. 2001. Vol. 26. P. 12–19.

Гренюх В., Шпирка З., Павлюк В. Представники структурного типу Sm5Ge4 // Збірн. наук. праць XIV наук. конф. ”Львівські хімічні читання–2015”. Львів, 2015. С. 269.

Банах О. Є., Котур Б. Я. Взаємодія компонентів в потрійних системах Sc–R–Si (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Y, Dy, Er, Lu) // Український хімічний журнал. 1998. Т. 64. № 6. С. 94–95.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.