КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТЕРНАРНОГО АЛЮМІНІДУ Tm6Cu15,6Al7,4

M. Fedyna, L. Fedyna, A. Fedorchuk

Анотація


Рентгенівським дифракційним методом порошку (Huber G670 Imaging Plate Guinier camera, CuKa1-випромінювання) досліджено кристалічну структуру тернарного алюмініду Tm6Cu15,6Al7,4 (структурний тип Mg6Cu16Si7, символ Пірсона cF116, просторова група Fm-3m, a = 12,2208(1) Å, V = 1825,16(6) Å3, RІ = 0,0688, RР = 0,1065). Визначено, що за температури 870 K сполука є в рівновазі з фазами TmCuAl (CT ZrNiAl), Tm(Cu,Al)5 (CT CaCu5) та TmCu2 (CT KHg2). У структурі сполуки Tm6Cu15,6Al7,4, як і в спорідненому структурному типі Сe3Ni6Si2, атоми найменш електронегативного атома РЗМ об’єднуються у порожні октаедри, які, по-різному сполучаючись у каркаси, заповнюють простір. Проаналізовано взаємозв’язок структури тернарного алюмініду Tm6Cu15,6Al7,4 зі структурами типів Gd3Ru4Al12, Sc3Ni11Ge4 та  Sc3Ni11Si4 за координаційним оточенням менших за розміром атомів.

 

Ключові слова: Тулій, Купрум, Алюміній, рентгенівський метод порошку, кристалічна структура.


Повний текст:

PDF

Посилання


Стельмахович Б. М., Кузьма Ю. Б. Нові сполуки Ln6(Cu,Al)23 та їх кристалічна структура // Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1990. № 6. C. 60–62.

Riani P., Arrighi L., Marazza R. et al. The isothermal section at 500°C of the Al–Cu–Ho ternary system // Intermetallics. 2005. Vol. 13. P. 669–680.

Akselrud L., Grin. Yu. WinCSD: software package for crystallographic calculations (Version 4) // J. Appl. Crystallogr. 2014. Vol. 47. P. 803–805.

Nagorsen G., Witte H. Die Kristallstruktur des Mg6Si7Cu16 // Z. Anorg. Allg. Chem. 1953. Bd. 271. S. 144–149.

Эмсли Дж. Элементы. М: Мир. 1993. 256 с.

Gladyshevskii E. I., Krypyakevych P. I., Bodak O. I. Die Kristallstruktur von Ce3Ni6Si2 und verwandten Verbindungen // Z. Anorg. Allg. Chem. 1966. Bd. 344. S. 95–101.

Gladyshevskii R. E., Strusievicz O. R., Cenzual K., Parthé E. Structure of Gd3Ru4Al12, a new member of the EuMg5.2 structure family with minority-atom clusters // Acta Crystallogr. B. 1993. Vol. 49. P. 474–478.

Андрусяк Р. І. Кристаллическая структура германида Sc3Ni11Ge4 // Кристаллография. 1988. – Т. 33. С. 599–600.

Котур Б. Я., Сикирица М., Бодак О. И., Гладышевский Е. И. Кристаллическая структура Sc3Ni11Si4 // Кристаллография. 1983. Т. 28. С. 658–661.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.