СТРУКТУРА ПОЛІАНІЛІНУ В ЕЛЕКТРОХІМІЧНО СФОРМОВАНИХ
ПЛІВКАХ НА ПОВЕРХНІ АЛЮМІНІЄВМІСНИХ ЕЛЕКТРОДІВ

М. Yatsyshyn

Анотація


На підставі результатів рентгенофазового та ІЧ-ФП спектрального аналізів досліджено
структуру продуктів потенціодинамічного окиснення аніліну на поверхні полікристалічного
алюмінію та аморфних металевих сплавів (АМС) на основі алюмінію складу Al 87 Ni 8 (РЗМ) 5 , де
РЗМ: Y, Ce, Gd і Dy. З’ясовано, що осаджені плівки є поліаніліном з переважною аморфною
структурою і з кристалічними включеннями, що відповідають емеральдиновій основі та
емеральдиновій солі як одним із основних станів поліаніліну. Макромолекули поліаніліну
сформовані головно пара-заміщенням атомів водню в бензольному циклі аніліну.
У структуру утворених плівок поліаніліну на поверхні робочих електродів із алюмінію
та алюмінієвмісних аморфних металевих сплавів включені алюмінієвмісні продукти
розчинення оксидних плівок, переважно, алюміній сульфат Al 2 (SO 4 ) 3 , що виявляється на ІЧ-
ФП спектрах характеристичною смугою при 1 410 см
1 .
Визначено, що структура плівок поліаніліну подібна до структури поліаніліну, хімічно
синтезованого традиційним методом та допованого в ході синтезу сульфатною кислотою.

Ключові слова: aнілін, поліанілін, електроди, потенціодинамічне окиснення, плівки,
поверхня, aлюміній, аморфні металеві сплави, структура.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.