ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 5-(2-МЕТОКСИ-4-
НІТРОФЕНІЛ)ФУРАН-2-КАРБАЛЬДЕГІДУ

M. Puniak, V. Dibrivniy, I. Sobechko, A. Marshalek, V. Sergeev, Yu. Horak

Анотація


Уперше експериментально визначено енергії згорання, ентальпії згорання та утворення,
ентальпії сублімації 5-(2-метокси-4-нітрофеніл)фуран-2-карбальдегіду в конденсованому стані.
Енергія згорання, ентальпії згорання та утворення (в кристалічному та газоподібному стані)
становлять -5686,5 5,4; -5681,3   5,4; -328,9  5,4; -165  12 кДж/моль, відповідно.
Ентальпія сублімації дослідженого альдегіду – 140±11 кДж/моль.

Ключові слова: ентальпія згорання, ентальпія утворення, ентальпія сублімації, похідні
фурану, 5-арилфурфуроли.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.