АРИЛНАФТОХІНОНИ. 5. СИНТЕЗ 4-АРИЛ-5-ГІДРОКСИ-
7,8-ДИМЕТИЛНАФТО[2,1-d][1,3]ОКСАТІОЛ-2-ОНІВ

R. Martyak

Анотація


Досліджено взаємодію 2-арил-7,8-диметил-1,4-нафтохінонів 1–9 з тіокарбамідом у
кислому середовищі. З’ясовано, що реакція завершується утворенням конденсованих
гетероциклічних сполук – 4-арил-5-гідрокси-7,8-диметилнафто[2,1-d][1,3]оксатіол-2-онів
10–18. Виконано ацилювання сполуки 11 хлорангідридами карбонових кислот та отримано
відповідні 5-арилкарбонілокси похідні 19, 20.

Ключові слова: 1,4-нафтохінон, 2-арил-1,4-нафтохінони, нафто[2,1-d][1,3]оксатіол-2-
они, циклізація, ацилювання.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.