ТЕМПЛАТНИЙ СИНТЕЗ π-КОМПЛЕКСУ Cu [4 ({C 3 H 5 -NHC(S)N-} 2 )Cl 2 (py)4 ] ТА ЙОГО КРИСТАЛІЧНА БУДОВА

Yu. Slyvka

Анотація


Методом темплатного синтезу на основі CuCl, N-алілгідразинкарботіоаміду та піридину 
одержано і рентгеноструктурно досліджено оригінальний кристалічний π-комплекс 
[Cu 4 (bactda)Cl 2 (py) 4 ] (bactda 2- – біс(алілкарбамотіоіл)діазанедіід (C 3 H 5 -NHC(S)N-} 2 ) аніон, py 
– піридин). Органічна частинка bactda відіграє у структурі роль містково-хелатного аніона-
ліганду, координуючись з атомом Cu(I) двома олефіновими зв’язками С=С, двома атомами N 
гідразинової та атомами S карботіоамідних груп. Два кристалографічно незалежні атоми 
металу формують різне координаційне оточення із вибірковим залученням молекул піридину у 
свою координаційну сферу. 

Ключові слова: купрум(І), π-комплекс, темплатний синтез, кристалічна 
структура.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.