СИНТЕЗ ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА p-КОМПЛЕКСУ КУПРУМУ(І) З 
ЕТРААЛІЛАМОНІЙ ХЛОРИДОМ СКЛАДУ К Т 3 [Cu 12 Cl 16 N(C 3 H 5 ) 4 ]

T.P. Lenkivska, O.V. Pavlyuk

Анотація


Методом зміннострумового електрохімічного синтезу вперше отримано та рентгенострук-
турно досліджено π-комплекс СuCl з тетрааліламоній хлоридом складу К 3 [Cu 12 Cl 16 N(C 3 H 5 ) 4 ]: Р4 2 /n, 
Z = 2, а = 9,9598(4) Å, с = 19,0010(8) Å, V = 1884,9(1) Å 3 . У структурі сполуки до координаційного 
оточення двох атомів Купруму входять лише галогени, натомість третій атом Cu(I) бере участь у 
π-взаємодії. Місткова функція атомів Хлору приводить до утворення ланцюжкових 
купрогалогенідних аніонів (Cu 3 Cl 4 )
-n n , які зв’язані з центросиметричними тетрадентатними йонами 
N(C 3 H 5 )4+ у тривимірний металоорганічний каркас, у порожнинах якого містяться катіони К
+. 
Ключові слова: кристалічна структура,
p-комплекс, Купрум(І), четвертинні солі 
амонію, хлорокупрати(І), N-алільні похідні.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.