УТОЧНЕННЯ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ У СИСТЕМІ Dy–Ni ПРИ 800 °С В ІНТЕРВАЛІ 0–25 ат. % Dy

Volodymyr Levytskyy, V. Babizhetskyy, B. Kotur

Анотація


Методамирентгенофазового, рентгеноструктурногоаналізівтаенергодисперсійної 
Св°рентгенівськоїспектроскопіїуточненофазовірівновагивсистемі Dy–Ni при 800  
концентраційномуінтервалі 0–25 ат. % Dy. Підтвердженоіснуваннясполук Dy 2 Ni 17 , DyNi 5 , 
Dy 2 Ni 7 , DyNi 3 танерівноважнеспівіснуваннядвохмодифікаційсполуки Dy 2 Ni 7 навітьпісля 

С. Затемпературидослідженняневиявленоіснування°тривалоговідпалюванняпри 800  
сполук Dy 4 Ni 17 та DyNi 4 . Упершеметодоммонокристалауточненокристалічнуструктуру 
сполуки DyNi 5 (СТ CaCu 5 ; ПГ P6/mmm; Z = 1; a = 0,4900(3) нм; c = 0,3974(4) нм; R 1 = 0,019 
(wR 2 = 0,036) для 65 рефлексівз I o > 2σ(I o )). 


Ключові слова: Диспрозій, Нікол, діаграма стану, кристалічна структура, монокристал, 
поліморфізм.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.