МЕХАНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ КОМПОЗИТІВ
ПОЛІАНІЛІН/ГЛАУКОНІТОВМІСНИЙ МІНЕРАЛ

М. Yatsyshyn, N. Stasiv, V. Makogon, Y. Kulyk, Y. Stadnyk, N. Pandyak

Анотація


Механохімічним (твердофазовим) синтезом отримано поліанілін і композити на основі
поліаніліну та глауконітовмісних мінералів: кремнезем-глауконіту, глауконіт-кремнезему і
глауконіту. Утворення композитів підтверджено рентгенофазовим, ІЧ-ФП-спектральним і
термогравіметричним аналізами. Структура отриманих композитів є аморфно-кристалічною з
переважанням кристалічної фази поліаніліну в усіх зразках. З’ясовано, що між
макромолекулами поліаніліну та частинками глауконіту наявна слабка міжфазова взаємодія за
допомогою водневих зв’язків.
Наявність глауконітовмісних дисперсних частинок у композитах призводить до
деякого зменшення термічної стійкості поліаніліну. Композити мають питому
електропровідність і намагніченість.

Ключові слова: aнілін, поліанілін, композити, структура, термічна стійкість,
електропровідність, намагнічування.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.