ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ПОЛІПІРОЛУ, ХІМІЧНО ОСАДЖЕНИХ
НА ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНІ ПІДКЛАДКИ

Yu. Hnizdiukh, M. Bas, М. Yatsyshyn, R. Serkiz

Анотація


Досліджено поверхневі та електричні властивості плівок поліпіролу, сформованих на
поліетилентерефталатних підкладках in situ хімічним окисненням піролу в розчинах різних
концентрацій (0,025 і 0,05 М) амоній пероксодисульфатом у водному 0,05 М розчині цитратної
кислоти. Вивчено гідрофільні властивості плівок вимірюванням крайового кута змочування та
визначено енергії адгезивної взаємодії з водою. За допомогою зображень сканувальної
електронної мікроскопії з’ясовано, що утворені плівки містять делокалізовані агрегати
мікрочастинок поліпіролу на фоні його тонких плівок, адгезованих до поверхні
поліетилентерефталатного субстрату. Досліджено поверхневий опір одержаних зразків.
Виявлено, що багаторазове циклічне дедопування–допування поліпіролу розчином натрій
гідроксиду та цитратною кислотою, відповідно, у плівках на поверхні підкладок мало впливає
на поверхневу електропровідність плівок поліпіролу.

Ключові слова: пірол, поліпірол, поліетилентерефталат, змочування, поверхневий
електричний опір, морфологія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.