ВПЛИВ РОЗЧИННИКІВ НА РЕАКЦІЮ ОКИСНЕННЯ АКРИДИНУ
ПЕРОКСИДЕКАНОВОЮ КИСЛОТОЮ

V. Dutka, N. Matsyuk, G. Zastavska, M. Matsyuk

Анотація


Вивчено реакцію окиснення акридину пероксидекановою кислотою в різних органічних
розчинниках. Знайдено ефективні константи швидкості k та енергії активації Eак
досліджуваного процесу. Розчинник, який використовували для проведення реакції, впливає як
на k, так і на Е ак. Між параметрами перехідного стану ΔH
# і ΔS
# існує лінійна залежність, яка
свідчить про наявність компенсаційного ефекту в серії наших дослідів. На швидкість
окиснення впливає сольватація ПДК та акридину. Швидкість окиснення зростає в ряду піридин
< хінолін < акридин.

Ключові слова: акридин, окиснення, вплив розчинника, константи швидкостей, енергія
активації.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.