СИНТЕЗ І ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСІВ Pr (III),
Sm (III) І Eu (III) ІЗ 5-МЕТИЛ-4-(5-МЕТИЛ-1-ФЕНІЛ-1H-[1,2,3] ТРИАЗОЛ-4-
КАРБОН) -2-ФЕНІЛ-2,4 -ДІГІДРО-ПІРАЗОЛ-3-ОНОМ

S. Meshkova, A. Kiriyak, V. Liasotskyi, V. Matiychuk, N. Pokhodylo, O. Shyyka, I. Rakipov, A. Kucher, P. Doga

Анотація


Вивчено умови утворення і спектрально-люмінесцентні властивості комплексів Pr (III),
Sm (III) і Eu (III) з 5-метил-4(5-метил-1-фенил-1Н-[1,2,3]триазол-4-карбонил)-2-фенил-2,4
дигідро-піразол-3-оном (L), а також різнолігандних, що включають нейтральні ліганди – Фен,
ТОФО і ТФФО. З’ясовано, що в комплексі з L, що включає в якості екстра-ліганду ТТА,
простежується найвища інтенсивність люмінесценції. Утворення комплексу Eu(TTA) 3 •L
підтверджено методами ІЧ, мас-спектроскопії та люмінесценції.

Ключові слова: лантаніди, ацилпіразолонати, фотолюмінісценція.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.