ВЗАЄМОДІЯ 1-АРИЛ-1Н-ТЕТРАЗОЛ-5-ТІОЛІВ З 1,4-ХІНОНАМИ

R. Martyak

Анотація


Досліджено взаємодію 1-арил-1Н-тетразол-5-тіолів з 1,4-бензохіноном. З’ясовано, що
реакція відбувається як 1,4-приєднання до хінонового циклу, унаслідок якої утворюються 2-(1-
арил-1Н-тетразол-5-ілсульфаніл)бензен-1,4-діоли. Доведено, що природа замісника в
монозаміщених 2-арил-1,4-бензохінонах впливає на регіоселективність приєднання 1-арил-1Н-
тетразол-5-тіолів. Синтезовано 2-(1-арил-1Н-тетразол-5-ілсульфаніл)-1,4-бензохінони та
показано можливість одержання гетероциклів на їхній основі.

Ключові слова: 1,4-бензохінон, 2-арил-1,4-бензохінони, 1-арил-1Н-тетразол-5-тіоли,
1,4-приєднання, гетероцикли.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.