НАПІВЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ
5-АРИЛСУЛЬФОНІЛ-1,5-ДИФЕНІЛ-1-ПЕНТЕН-3-ОНІВ

N. Sabat, E. Bila, V. Kinzhybalo, M. Dzikovska

АнотаціяВиконано ком’ютерну оптимізацію молекул 5-арилсульфоніл-1,5-дифеніл-1-пентен-3-
онів для з’ясування їхньої реакційної здатності, термодинамічної стабільності та вияснення
деяких особливостей перебігу реакції арилсульфонілювання. Проведено рентгеноструктурний
аналіз 5-(4-метилфенілсульфоніл)-1,5-дифеніл-1-пентен-3-ону і з’ясовано, що сполука
кристалізується з утворенням крипторацемату.

Ключові слова: дибензальацетон, арилсульфонілювання, напівемпіричні обчислення,
рентгеноструктурний аналіз, крипторацемат.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.