КИСЛОТНО МОДИФІКОВАНИЙ ЗАКАРПАТСЬКИЙ
КЛИНОПТИЛОЛІТ ЯК СОРБЕНТ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ СЛІДОВИХ
КІЛЬКОСТЕЙ ЄВРОПІЮ (ІІІ)

V. Vasylechko, G. Gryshchouk, O. Nyznyk, Ya. Kalychak

АнотаціяВивчено сорбційні властивості кислотно модифікованого закарпатського
клиноптилоліту стосовно Eu(III) у динамічних умовах. Найефективнішою кислотою-
модифікатором виявилась 1 М НNO 3 . За оптимальних умов (діаметр зерен сорбенту – 0,200–
0,315 мм; рН 9,5; температура попереднього прогрівання Н-клиноптилоліту – 50 °C, швидкість
пропускання розчину Eu(III) з концентрацією 1,0 мкг/мл через сорбент – 5 мл/хв) сорбційна
ємність Н-клиноптилоліту становить 21,7 мг/г. Зі зменшенням швидкості пропускання розчину
Eu(III) з 5 до 3 мл/хв сорбційна ємність кислотно модифікованого клиноптилоліту
збільшується до 45,3 мг/г, що в 6 разів більше ніж сорбційна ємність природної форми
закарпатського клиноптилоліту стосовно Eu(III). Найліпшим десорбентом Eu(III) є 6 М розчин
HСl, який забезпечує практично повне вилучення Eu(III). На основі кислотно модифікованого
закарпатського клиноптилоліту запропонований метод концентрування слідових кількостей
Європію з водних розчинів у режимі твердофазової екстракції з подальшим визначенням цього
рідкісноземельного елемента фотометричним методом з використанням арсеназо ІІІ.

Ключові слова: сорбція, концентрування, Європій, твердофазова екстракція, Н-
клиноптилоліт.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.