ВАЛІДАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ МЕТОДИКИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО
ВИЗНАЧЕННЯ СУЛЬФАМЕТАЗИНУ В РОЗЧИНІ “ЗИНАПРИМ”

О. Korkuna, М. Smolinska, Т. Vrublevska

АнотаціяЗапропоновано аналітичну методику спектрофотометричного визначення
сульфаметазину в комбінованому ветеринарному препараті (розчині) “Зинаприм”, в основі якої
є вимірювання світлопоглинання кольорового продукту реакції взаємодії діазосолі
сульфаметазину з одним із продуктів окиснення о,о′-дигідроксизаміщеного азобарвника еріохрому
чорного Т – незаміщеним α-нафтолом. Результати валідаційних досліджень з використанням
критеріїв прийнятності для допусків відхилення вмісту від номінального значення В = ±5,0 %
підтверджують специфічність, робастність, лінійність, правильність, прецизійність,
внутрішньолабораторну прецизійність та відтворюваність запропонованої методики в
діапазоні її застосування.

Ключові слова: Зинаприм, сульфаметазин, еріохром чорний Т, спектрофотометрія,
кількісне визначення, валідаційні характеристики.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.