ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНА РЕАКЦІЯ ЛЮМІНОЛУ З
ПЕРОКСИМОНОСУЛЬФАТНОЮ КИСЛОТОЮ В АМІАЧНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ЗА УЧАСТЮ МІДІ (ІІ)

V. Zinchuk

Анотація


Уперше виявлено активувальну дію аміаку на мідь (ІІ) у хемілюмінесцентній реакції
люмінолу з пероксимоносульфатною кислотою. Вибрано оптимальні умови перебігу реакції і/та розроблено методику хемілюмінесцентного визначення міді (ІІ) у модельних розчинах з
нижньою межею С н = 0,05 мкг/мл.

Ключові слова: люмінол, хемілюмінесценція, пероксимоносульфатна кислота,
активування, мідь (ІІ), визначення.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.