СИНТЕЗ ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА КОМПЛЕКСІВ АРҐЕНТУМУ(І) 
СКЛАДУ [(1-АЛІЛХІНОЛІНІЙ)]AgCl 2 ТА [(2-АЛІЛІЗОХІНОЛІНІЙ)]AgCl 2

Oleksiy Pavlyuk, M. Lukyanov, M. Myskiv

Анотація


Взаємодією хлоридів 1-алілхінолінію або 2-алілізохінолінію з арґентум ціанідом у 
метанольному розчині отримано та рентгеноструктурно досліджено комплекси складу [(1-алілхіноліній)]AgCl 2 (І) та [(2-алілізохіноліній)]AgCl 2 (ІІ): для сполуки І просторова група C2/c, 
a = 14,054(5), b = 12,902(4), c = 14,045(5) Å, β = 108,18(4)°, V = 2420(1) Å
3, Z = 8, R(F2) = 0,041, 
R w (F2) = 0,130, S = 1,04; для комплексу ІІ просторова група P2 1 /n, a = 7,013(4), b = 18,437(6), 
c = 19,171 (6) Å, β = 96,89(3)°, V = 2461(2) Å3, Z = 8, R(F2) = 0,079, R w (F
2) = 0,131, S = 1,15. 
Кристалічна структура сполук побудована з однакових топологічних одиниць: ланцюгових неорганічних фрагментів {[AgCl 2 ]–} n та катіонів 1-алілхінолінію (для І) або 2-алілізохінолінію (у сполуці ІІ). Катіони та аніони додатково зв’язані водневими зв’язками C—H…Cl. 

Ключові слова: комплекси Ag (I), N-алілхіноліній, N-алілізохіноліній, кристалічна 
структура.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.