СИНТЕЗ ТА ГІДРУВАННЯ СПЛАВІВ R 4 Mg 3 Co 2  (R = Nd та Tb) 

Vitaliy Shtender, V. Paul-Boncour, R. Denys, I. Zavaliy

Анотація


Методом порошкової металургії синтезовано сплави Nd 4 Mg 3 Co 2 та Tb 4 Mg 3 Co 2
Рентгенофазовий аналіз сплавів засвідчив, що їхньою основною фазовою складовою є тернарна сполука зі структурою типу Nd 4 Co 2 Mg 3 . За кімнатної температури та тиску 1 MPa 
сплави на основі неодиму поглинають 2 мас. % водню. Гідрування приводить до 
аморфізації/диспропорціонування інтерметаліду Nd 4 Mg 3 Co 2 . Десорбція водню з аморфного 
гідриду відбувається за підвищених температур в умовах динамічного вакууму з піками 
виділення водню при 250 та 342 °С і не приводить до зворотного утворення сполуки 
Nd 4 Mg 3 Co 2 . Сполука Tb 4 Mg 3 Co 2 утворює нестійкий гідрид. 

Ключові слова: водень, сполуки магнію, сполуки рідкісноземельних металів, гідриди.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.