НОВІ ТЕРНАРНІ СИЛІЦИДИ ГАДОЛІНІЮ ТА ОСМІЮ/ПЛАТИНИ

Volodymyr Mykhalichko, P. Demchenko, R. Gladyshevskii

Анотація


За допомогою рентгенівської монокристальної та порошкової дифрактометрії і 
структурного аналізу визначено кристалічну структуру тернарних сполук Gd 2 Os 3 Si 5 та Gd 2 Pt 3 Si 5 
(структурний тип U 2 Co 3 Si 5 , символ Пірсона oI40, просторова група Ibam, параметри 
елементарної комірки: a = 9,6724(9), b = 12,0458(8), c = 5,6838(5) Å для Gd 2 Os 2,86(2) Si 5,14(2)
a = 9,9224(2), b = 11,3997(2), c = 5,99300(9) Å для Gd 2 Pt 3 Si 5 ). Координаційним многогранником 
атомів Gd є гексагональна призма з п’ятьма додатковими атомами, атомів Os чи Pt – 
тетрагональна піраміда і кубооктаедр, тоді як атомів Si – кубооктаедри та тригональна призма з 
трьома додатковими атомами. Кристалічну структуру сполук Gd 2 Os 3 Si 5 та Gd 2 Pt 3 Si 5 можна 
уявити як укладку шарів з многогранників атомів Gd, які сполучені гранями. Іншою особливістю 
структурного типу U 2 Co 3 Si 5 є формування вздовж кристалографічного напряму [001] 
нескінченних колон з многогранників атомів d-елемента у вигляді тетрагональних пірамід, 
утворених атомами Si. Аналіз значень функції локалізації електрона (ELF) для Gd 2 Os 3 Si 5 
засвідчив зміщення електронної густини до більш електронегативних атомів (Os та Si). 

Ключові слова: гадоліній, осмій, платина, силіцій, рентгенівська монокристальна та 
порошкова дифрактометрія, кристалічна й електронна структура.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.