ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ДІАГРАМИ СТАНУ
СИСТЕМИ La–Fe–Zn ПРИ 670 K

N Dychko, О. Zelinska, А. Zelinskiy, V. Pavlyuk

Анотація


За допомогою рентгенівської порошкової дифракції та енергодисперсійної рентгенівсь-
кої спектроскопії вперше досліджено фазові рівноваги в системі La–Fe–Zn. За результатами 
досліджень побудовано ізотермічний переріз її діаграми стану при 670 K у повному 
концентраційному інтервалі. Виявлено існування та визначено області гомогенності твердих 
розчинів на основі бінарних сполук. Підтверджено існування та уточнено кристалічну 
структуру однієї тернарної сполуки La 2 Fe 2 Zn 15 (cтруктурний тип Ce 2 Al 2 Co 15 , просторова група 
R 3 m, символ Пірсона hR57, а = 0,91251(4) нм, с = 1,33333(7) нм). 

Ключові слова: рентгенофазовий аналіз, ізотермічний переріз, інтерметалічна сполука, 
твердий розчин.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.