СИСТЕМА Li–Cu–Bi

Grigoriy Dmytriv, M. Sozanskyi, V. Pavlyuk, I. Tarasiuk, H. Ehrenberg

Анотація


Методами рентгенофазового і рентгеноструктурного аналізів досліджено взаємодію 
компонентів у системі Li–Cu–Bi та побудовано ізотермічний переріз діаграми стану системи 
при 200 °С. За температури відпалу в системі Li–Bi підтверджено існування бінарних сполук 
Li 3 Bi і LiBi. Для сполуки Li 3 Bi уточнено структуру кубічної модифікації та виявлено існування 
гексагональної модифікації. Кубічна модифікація цієї сполуки утворює твердий розчин 
заміщення атомів літію на купрум (Li 1–x Cu x ) 3 Bi, де х = 0–0,09. Виявлено існування нової 
бінарної сполуки Li 2 Bi, для якої рентгеноструктурний аналіз дав змогу визначити структурний 
тип Mg 2 Ga, просторову групу P-62c, параметри комірки: a = 8,061(1) Å, c = 6,822(1) Å. 

Ключові слова: Літій, кристалічна структура, потрійна система, твердий розчин, фазові 
рівноваги.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.