ПРОЦЕСИ СТРУКТУРУВАННЯ ТА РЕОЛОГІЯ
ДИСПЕРСІЙ ДІОКСИДУ ТИТАНУ, МОДИФІКОВАНИХ
ДОДЕЦИЛБЕНЗЕНСУЛЬФОНАТОМ НАТРІЮ

V. Zakordonskiy, O. Leskiv

Анотація


Методом ротаційної віскозиметрії вивчено вплив аніонного додецилбензенсульфонату 
натрію (SDBS) на реологічну поведінку дисперсій ТіО 2 . Показано, що в області доміцелярних 
концентрацій 1,44×10 -5 –1,44×10 -3 моль/л добавки SDBS спричиняють посилення 
структурованості системи: течія дисперсій набуває аномального характеру з ознаками розриву 
суцільності. Підвищення концентрації SDBS до 1,44×10 -2 –2,01×10 -2 виявляє диспергуючу та 
стабілізуючу дію. За об’ємного вмісту ТіО 2 j
= 0,159–0,191 вплив концентрації SDBS пригнічується і незалежно від його концентрації дисперсії поводять себе як високоструктуровані системи з явно вираженою умовною межею плинності P k1. 
Проаналізовано залежність реологічної поведінки модифікованих SDBS дисперсій ТіО 2 від 
об’ємного вмісту твердої фази 
j. Оцінено максимальний ступінь наповнення j m , ефективний 
радіус агрегатів R a та кількість N a елементарних частинок ТіО 2 , які входять до складу агрегату. 

Ключові слова: дисперсна система, додецилбензолсульфонат натрію, діоксид титану, 
реологічна аномалія, щільність укладки, розміри агрегатів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.