ГОМОГЕННА НУКЛЕАЦІЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА
В ТРАКТУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ КІНЕТИЧНО ЕФЕКТИВНОГО ЯДРА
ТА КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ ЗАРОДЖЕННЯ НОВОЇ ФАЗИ

А. Kytsya

Анотація


Досліджено кінетику формування наночастинок срібла за реакцією відновлення арґентум
нітрату гідразином за наявності натрій цитрату з використанням методу фотоколориметрії.
З’ясовано, що кінетику гомогенної нуклеації наночастинок срібла у водних розчинах можна
описати з використанням концепції кінетично ефективного ядра, а термодинаміка формування
поверхні поділу фаз у системі добре узгоджується з основними положеннями класичної теорії
зародження нової фази. Запропоновано вирази для розрахунку концентрації та середнього
діаметра отримуваних наночастинок срібла за значеннями констант швидкостей
псевдоелементарних реакцій зародження і росту наночастинок срібла.

Ключові слова: гомогенна нуклеація, наночастинки срібла, кінетика, класична теорія
нуклеації, кінетично ефективного ядра концепція.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.