МОЛЕКУЛЯРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННЯ ХІНОЛІНУ
ТА 8-ОКСИХІНОЛІНУ ПЕРОКСИДЕКАНОВОЮ КИСЛОТОЮ

V. Dutka, M. Matsyuk, G. Zastavska, N. Matsyuk, Y. Kovalskyi

АнотаціяКвантово-хімічними методами розраховано теплоти утворення, потенціали іонізації,
дипольні моменти, енергії вищої зайнятої та нижчої вакантної орбіталей хіноліну,
8-оксихіноліну та їхніх N-оксидів. Розраховані теоретично теплоти утворення добре збігаються
з відповідними значеннями, що знайдені термохімічними методами. За числовими значеннями
теплот утворення реагентів розраховано теплоти реакції окиснювальних процесів. Знайдено
оптимальну геометричну будову та електронні властивості досліджуваних гетероциклічних
сполук та їхніх N-оксидів. Конформаційний аналіз засвідчує, що 8-оксихінолін та його
N-оксид утворюють внутрішньомолекулярні водневі зв’язки.

Ключові слова: хінолін, 8-оксихінолін, N-оксиди, теплоти утворення, квантово-хімічні
обчислення, конформаційний аналіз.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.