ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ПОЛІАНІЛІНУ, ОСАДЖЕНИХ IN SITU
НА АЦЕТАТ ЦЕЛЮЛОЗНИЙ СУБСТРАТ

Yu. Stetsiv, І. Halushchak, М. Yatsyshyn, R. Serkiz

АнотаціяДосліджено модифікацію ацетат целюлозного плівкового субстрату in situ плівками
поліаніліну хімічним окисненням різних концентрацій аніліну (0,01, 0,05, 0,1 і 0,2 М) амоній
пероксодисульфатом у водних розчинах цитратної кислоти. Властивості плівок вивчено за
допомогою УФ-В, ІЧ-ФП спектроскопії та СЕМ-зображень. Розрахована за даними УФ-
спектрів товщина одношарової плівки поліаніліну становить 70 нм. З’ясовано, що утворені
плівки поліаніліну на поверхні ацетат целюлозного плівкового субстрату містять
делокалізовані мікрочастинки поліаніліну на фоні його тонких плівок, утворених
нанорозмірними напівсферичними агрегатами, адгезованими до поверхні ацетат целюлозного
субстрату.

Ключові слова: анілін, поліанілін, ацетат целюлози, модифікація, структура, морфологія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.