СИНТЕЗ НОВИХ ГЕТЕРОЛІГНАНОЛІДІВ
З ФУРО[2,3-f]-ІЗОІHДОЛОНОВИМ ЯДРОМ З ВИКОРИСТАННЯМ
ТАНДЕМНОЇ РЕАКЦІЇ АЦИЛЮВАННЯ/ДІЛЬСА – АЛЬДЕРА

Yu. Homza, R. Lytvyn, Yu. Horak, M. Obushak

Анотація


Розроблено новий метод одержання гетеролігнанолідів з (4RS,4aSR,7aSR)-4a,5,6,7,7a,8-
гексагідро-5H-фуро[2,3-f]ізоіндол-5-оновим фрагментом з використа-нням реакції ацилювання
та внутрішньомолекулярної реакції Дільса–Альдера на основі взаємодії між N-[3-(2-
фурил)проп-2-ен-1-іл]-4-метоксианіліном та хлор-ангідридами 3-заміщених акрилових кислот.

Ключові слова: гетеролігнаноліди, фуро[2,3-f]-ізоіндолон, внутрішньо-молекулярна
реакція Дільса–Альдера.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.