УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ Cu(II) ІЗ
1-(5-БЕНЗИЛТІАЗОЛ-2-ІЛ)АЗОНАФТАЛЕН-2-ОЛОМ З ВИКОРИСТАННЯМ
МІЦЕЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ ТРИТОНУ X-100

A. Tupys, O. Tymoshuk, K. Tupys, J. Kalembkiewicz

Анотація


Перевірено можливість аналізу іонів Сu(II) із 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-
олом за наявності Тритону Х-100 як неіоногенної ПАР. Чутливість реакції
комплексоутворення прямо залежить від концентрації ПАР. Визначено критичні концентрації
міцелоутворення водних розчинів Тритону Х-100 за наявності KCl методом максимального
тиску в бульбашці. Перевірено вплив кислотності середовища на оптичну густину комплексу
азобарвника з іонами Cu(II) у міцелярних розчинах. З’ясовано, що поглинання розчину є
вищим після додавання ТХ-100 і KCl. Знайдено оптимальні умови (час реакції, концентрація
ПАР і електроліту, значення рН) для спектрофотометричного визначення Cu(II) з
азобарвником у міцелярних водних розчинах.

Ключові слова: тіазолілазонафтолові барвники, Тритон X-100, купрум(II), міцелярний
розчин, спектрофотометрія.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.