КОНЦЕНТРУВАННЯ Sm(III) НА ЗАКАРПАТСЬКОМУ КЛИНОПТИЛОЛІТІ  

V. Vasylechko, G. Gryshchouk, M. Viter, Ya. Kalychak

АнотаціяВивчено сорбційні властивості закарпатського клиноптилоліту стосовно слідових
кількостей Sm(III) у динамічних умовах. З’ясовано, що цей РЗЕ найефективніше сорбується зі
слабколужних розчинів (рН 9,5). За оптимальних умов (діаметр зерен сорбенту – 0,200–
0,315 мм; рН 9,5; температура попереднього прожарювання клиноптилоліту ~ 350 °С;
швидкість пропускання розчину солі Sm(III) з концентрацією 1,0 мкг/мл через сорбент –
5 мл/хв) сорбційна ємність клиноптилоліту становить 12,7 мг/г. Досліджено вплив поширених
іонів вод на концентрування Sm(III) закарпатським клиноптилолітом. Виявлено, що сорбція
слідових кількостей Sm(III) на цьому природному сорбенті відбувається на фоні основних
макрокомпонентів вод. Найліпшими десорбентами Sm(III) є розчини мінеральних кислот. За
допомогою таких розчинів можна десорбувати практично весь Самарій, сконцентрований на
цеоліті. Запропонований метод концентрування слідових кількостей Sm(III) в режимі
твердофазової екстракції на стадії підготовки проб води до аналізу з подальшим визначенням
цього РЗЕ фотометричним методом з використанням арсеназо ІІІ.

Ключові слова: сорбція, концентрування, Самарій, твердофазова екстракція, клиноптилоліт.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.